Erectile Dysfunction (ภาวะน้องชายไม่แข็งตัว)

ภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ (Erectile Dysfunction : ED) หรือ นกเขาไม่ขัน หรือ น้องชายไม่แข็งตัว หมายถึง การที่อวัยวะเพศไม่สามารถแข็งตัวได้ หรือแข็งได้ไม่นานพอที่จะมีเพศสัมพันธ์ได้สำเร็จเป็นที่พึงพอใจอยู่เป็นประจำหรืออย่างต่อเนื่อง เป็นหนึ่งในปัญหาที่พบมากที่สุดของเพศชายเมื่อแก่ตัวขึ้น แต่กลับเป็นปัญหาที่ถูกพูดถึงกันน้อยเนื่องจากคนที่มีภาวะนี้มักจะสูญเสียความมั่นใจและอายที่จะขอคำปรึกษา ซึ่งจริงๆแล้ว ด้วยความรู้ทางการแพทย์ปัจจุบัน การรักษาภาวะอวัยวะเพศไม่แข็งตัว สามารถทำได้สะดวกและได้ผลลัพธ์ของการรักษาที่ดี

ภาวะน้องชายไม่แข็งตัวพบได้บ่อยแค่ไหน

โดยจะพบได้ประมาณ 40% ในผู้ชายอายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป (30% ในผู้ชายที่อายุ 30 ปีขึ้นไป และประมาณ 50% ในผู้ชายที่อายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไป โดยแบ่งระดับความรุนแรงของโรคได้ดังนี้

สาเหตุของอวัยวะเพศชายไม่แข็งตัว

 • ความเสื่อมของหลอดเลือด (Vasculogenic) เช่น ผู้ที่สูบบุหรี่ ผู้ที่ไม่ค่อยได้ออกกำลังกาย คนที่น้ำหนักเกิน คนที่มีโรคหัวใจ (หลอดเลือดอุดตัน คอเลสเตอรอลสูง ความดันโลหิตสูง) ผู้ป่วยเบาหวาน ผู้ที่ผ่านการผ่าตัดหรือฉายแสงบริเวณเชิงกราน
 • ความผิดปกติของระบบประสาท (Neurogenic) เช่น ปลายประสาทเสื่อม ไขสันหลังมีปัญหา อัมพฤกษ์ อัมพาต เบาหวาน โรคไต
 • ความผิดปกติทางโครงสร้างอวัยวะ (Anatomical) เช่น ท่อปัสสาวะไม่เปิด มะเร็งอวัยวะเพศ หนังหุ้มปลายไม่เปิด Peyronie’s disease
 • ความผิดปกติของฮอร์โมน (Hormonal) เช่น เบาหวาน เมตาบอลิกซินโดรม ฮอร์โมนเพศชายต่ำ ภาวะพร่องไทรอยด์ฮอร์โมน ภาวะฮอร์โมนคอร์ติซอลไม่ปกติ โรคทางต่อมไร้ท่ออื่นๆ
 • สาเหตุจากผลข้างเคียงของยา (Drug-induced) เช่น การทานยาคลายเครียด กลุ่ม SSRI และ TCA ยาคลายเครียดกลุ่มอื่นๆ
 • สาเหตุทางจิตใจ (Psychogenic) เช่น ผู้ที่มีอาการซึมเศร้า วิตกกังวล หรือภาวะสุขภาพจิตอื่นๆ ความเครียด หรืออาจมีปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างคู่ อันเนื่องมาจากความเครียด การสื่อสารที่ไม่ดี ความกังวล เป็นต้น

อ่านต่อเรื่องสาเหตุของความเสื่อมสมรรถภาพทางเพศชายได้ที่นี่

แข็ง ไม่แข็ง วัดกันที่ไหน

โดยเราจะแบ่งความหย่อนขึ้นอยู่กับ ความแข็งตัวสูงสุดของอวัยวะเพศ (Erection Hardness Score) โดยจะแบ่งเป็น 4 ระดับ ไล่จากอ่อนสุดไปแข็งสุดคือ เต้าหู้ > กล้วยหมอปอกเปลือก > กล้วยหอมไม่ปลอกเปลือก > แตงกวา

ถามว่ารู้ได้อย่างไร คะแนนนี้ให้เราประเมินตัวเราเองได้เลยครับ โดยมีรายละเอียดดังนี้

 • เต้าหู้ (Tofu) อวัยวะเพศสามารถขยายตัวได้มีเลือดเข้ามา มีการขยายขนาด แต่ไม่มีความแข็งตัวแม้แต่นิดเดียว
 • กล้วยปอกเปลือก (Peeled banana) อวัยวะเพศแข็งตัวในระดับหนึ่ง แต่ไม่แข็งตัวเพียงพอสำหรับการสอดใส่เข้าไปในช่องคลอด (Penis is hard but not enough for penetration)
 • กล้วย (Unpeeled banana) อวัยวะเพศแข็งตัวได้เพียงพอสำหรับการสอดใส่เพื่อทำกิจกรรม แต่ความแข็งตัวไม่เต็มร้อย (enough for penetration but not completely hard)
 • แตงกวา คือ ภาวะปกตินั่นเอง
 • ***โดยจริงๆแล้ว จะมีระดับ 0 อยู่ด้วยนั่นคือ อวัยวะเพศไม่สามารถแม้แต่จะขยายตัวได้เลย***
ตรวจเช็คความแข็งแรงของน้องชายคุณเอง

สังเกตดูว่าเราเป็นแบบไหน

ย้ำอีกครั้ง การที่น้องชายไม่แข็งตัว หรือ การหย่อนสมรรถภาพทางเพศ นั้นหลักๆเกิดจากการที่เส้นเลือดบริเวณน้องชายนั้นทำงานได้ไม่ปกติ แต่เรายังมีความรู้สึกและมีอารมณ์ร่วมอยู่ดังนั้นมันจึงไม่ใช่การไร้สมรรถภาพแต่อย่างใด ซึ่งภาวะการไม่แข็งตัวจะน้อยหรือมาก ปัจจุบันสามารถรักษาได้ซึ่งจะพูดถึงต่อไป

ถ้าหากท่านมีอาการอย่างหนึ่งอย่างใด จาก 5 ข้อด้านล่างนี้ ในช่วงเวลาที่ผ่านมา 1 เดือนอยู่บ่อยครั้ง ถือว่ามีโอกาสที่จะถูกจัดในสภาวะหย่อนสมรรถภาพได้

 • อวัยวะเพศของท่านสามารถแข็งตัวได้ บ่อยครั้ง เพียงใด
 • เมื่อท่านได้รับการเร้าทางเพศแล้ว อวัยวะเพศแข็งตัวขึ้น บ่อยแค่ไหนที่อวัยวะเพศจะสอดเข้าข้างในช่องคลอดได้
 • เมื่อท่านพยายามมีเพศสัมพันธ์ บ่อยแค่ไหน ที่ท่านสามารถ สอดเข้าไปในช่องคลอดได้

แบบทดสอบ International Index of Erectile Function (IIEF-5)

เราสามารถที่จะประเมินสุขภาพน้องชายเราได้ละเอียดขึ้น โดยการดูแบบสอบถามด้านล่างนี้

ให้ลองรวมคะแนนของเราดู

 • คะแนนต่ำมาก มีค่าเท่ากับ 1 หมายถึง “แทบจะไม่เคย” หรือ “ยากมาก”
 • คะแนนปานกลาง มีค่าเท่ากับ 3 หมายถึง “บางครั้ง” (ประมาณครึ่งหนึ่งของจำนวนกิจกรรมที่มี) หรือ “ปานกลาง”
 • คะแนนสูงมาก มีค่าเท่ากับ 5 หมายถึง “แทบจะทุกครั้งขึ้นไป” หรือ “ไม่มีปัญหา”
ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมาต่ำมากต่ำปานกลางสูงสูงมาก
ท่านมีความมั่นใจเพียงใดว่าอวัยวะเพศสามารถแข็งตัวได้และแข็งได้นานพอ12345
เมื่อมีการกระตุ้นทางเพศ อวัยวะเพศแข็งตัวได้บ่อยครั้งแค่ไหนที่มากพอจะสอดใส่ได้12345
ระหว่างมีเพศสัมพันธ์ บ่อยครั้งแค่ไหนที่ท่านสามารถคงการแข็งตัวอยู่ได้หลังจากที่มีการสอดใส่แล้ว12345
ระหว่างมีเพศสัมพันธ์ ยากแค่ไหนที่ท่านจะคงการแข็งตัวของอวัยวะจนมีเพศสัมพันธ์สำเร็จ12345
เมื่อท่านมีเพศสัมพันธ์ บ่อยครั้งแค่ไหนที่คุณมีความรู้สึกพึงพอใจจากการมีเพศสัมพันธ์นั้น12345
แบบทดสอบ International Index of Erectile Function (IIEF-5)

การแปลผล

 • 1 – 7 คะแนน : ภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศขั้นรุนแรง
 • 8 – 11 คะแนน : ภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศปานกลาง
 • 12 – 16 คะแนน : ภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศเล็กน้อยถึงปานกลาง
 • 17 – 21 คะแนน : ภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศเล็กน้อย
 • 22 – 25 คะแนน : ภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศปกติ

จากจุดนี้เราก็น่าจะพอแปลผลเบื้องต้นได้ว่า สุขภาพทางเพศของเราอยู่ในระดับใด


แนวทางการรักษาภาวะอวัยวะเพศชายไม่แข็งตัว

สามารถทำได้หลายวิธี ดังนี้

 • การใช้ยารับประทานเช่น ยากลุ่ม PDE-5 Inhibitor
 • การใช้ยาฉีด
 • การใช้เครื่อง Shockwave
 • การผ่าตัด

สามารถอ่านเพิ่มเติมได้บทความด้านล่าง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *