สาเหตุของการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศเกิดจากอะไร?

การเร้าอารมณ์ทางเพศชาย เป็นกระบวนการที่ซับซ้อนซึ่งเกี่ยวข้องกับ สมอง ฮอร์โมน อารมณ์ เส้นประสาท กล้ามเนื้อ และหลอดเลือด การหย่อนสมรรถภาพทางเพศอาจเกิดจากปัญหาเหล่านี้ ในทำนองเดียวกัน ความเครียดและความกังวลเรื่องสุขภาพจิตสามารถทำให้เกิดหรือทำให้หย่อนสมรรถภาพทางเพศแย่ลงได้เช่นกัน ซึ่งสามารถแบ่งตามสาเหตุต่างๆได้ดังนี้

  1. สาเหตุจากความเสื่อมของหลอดเลือด (Vasculogenic) เช่น ผู้ที่สูบบุหรี่ ผู้ที่ไม่ค่อยได้ออกกำลังกาย คนที่น้ำหนักเกิน คนที่มีโรคหัวใจ (หลอดเลือดอุดตัน คอเลสเตอรอลสูง ความดันโลหิตสูง) ผู้ป่วยเบาหวาน ผู้ที่ผ่านการผ่าตัดหรือฉายแสงบริเวณเชิงกราน
  2. สาเหตุจากความผิดปกติของระบบประสาท (Neurogenic) เช่น ปลายประสาทเสื่อม ไขสันหลังมีปัญหา อัมพฤกษ์ อัมพาต เบาหวาน โรคไต
  3. สาเหตุจากความผิดปกติทางโครงสร้างอวัยวะ (Anatomical) เช่น ท่อปัสสาวะไม่เปิด มะเร็งอวัยวะเพศ หนังหุ้มปลายไม่เปิด Peyronie’s disease
  4. สาเหตุจากความผิดปกติของฮอร์โมน (Hormonal) เช่น เบาหวาน เมตาบอลิกซินโดรม ฮอร์โมนเพศชายต่ำ ภาวะพร่องไทรอยด์ฮอร์โมน ภาวะฮอร์โมนคอร์ติซอลไม่ปกติ โรคทางต่อมไร้ท่ออื่นๆ
  5. สาเหตุจากผลข้างเคียงของยา (Drug-induced) เช่น การทานยาคลายเครียด กลุ่ม SSRI และ TCA ยาคลายเครียดกลุ่มอื่นๆ
  6. สาเหตุทางจิตใจ (Psychogenic) เช่น ผู้ที่มีอาการซึมเศร้า วิตกกังวล หรือภาวะสุขภาพจิตอื่นๆ ความเครียด หรืออาจมีปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างคู่ อันเนื่องมาจากความเครียด การสื่อสารที่ไม่ดี ความกังวล เป็นต้น

จะเห็นว่าสาเหตุของอวัยวะเพศชายไม่แข็งตัว นั้นเกิดได้จากหลายสาเหตุมากๆ ซึ่งมีตั้งแต่ปัญหาทางจิตใจไปจนถึงปัญหาทางฮอร์โมน ดังนั้นการปรึกษาแพทย์เพื่อตรวจร่างกายและซักประวัติเพิ่มเติมจึงเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อนำไปสู่การรักษาที่เหมาะสมที่สุด ถ้าเราจะรักษาสาเหตุที่น้องชายไม่แข็งซึ่งปัญหามาจากเส้นเลือดผิดปกติด้วยการให้ฮอร์โมนก็เหมือนการเกาไม่ถูกที่คันพร้อมกับได้ผลข้างเคียงของยาไปอีกเป็นของแถม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *