โรคเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ (Erectile dysfunction)

ถ้าในผู้ชาย 100 คน เมื่อแบ่งแยกตามอายุแล้ว

 • ผู้ชายที่อายุมากกว่า 30 ปีขึ้นไป 30 จะมีปัญหาน้องชายไม่แข็งตัวเพียงพอ
 • ผู้ชายที่อายุมากกว่า 40 ปีขึ้นไป 40 จะมีปัญหาน้องชายไม่แข็งตัวเพียงพอ
 • ผู้ชายที่อายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไป 50 จะมีปัญหาน้องชายไม่แข็งตัวเพียงพอ

ดังนั้น “ปัญหาน้องชายไม่แข็งตัว” จึงแทบจะเป็นปัญหาของผู้ชายทั่วโลก

หากท่านมีอาการเหล่านี้ แม้แต่เพียงเล็กน้อย ก็อาจจะแปลได้ว่าท่านอยู่ในกลุ่มเสี่ยง ลองตรวจเช็คตัวเองดู

 1. น้องชายคุณไม่แข็งตัวเหมือนเคย
 2. คุณไม่สามารถเสร็จกิจกรรมได้เพราะมันอ่อนตัวก่อน
 3. ในระหว่างการมีกิจกรรมทางเพศ คุณรู้สึกว่ามันยากมากที่จะคงการแข็งตัวไว้ได้จนเสร็จ

แต่อย่ากังวลไป ปัจจุบันการรักษาก้าวหน้าและได้ผลดี อีกทั้งยังไม่เจ็บตัว และกลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมได้ มาดูกันครับ

1. สาเหตุของการเสื่อมสมรรถภาพ

โรคเกี่ยวกับสมรรถภาพทางเพศ พบได้ในเพศชายที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป แต่ก็มีความเสี่ยงพบได้ตั้งแต่อายุ 40-45 ปี

 • เหตุทางกาย เกิดจากโรค หรือภาวะทางกายที่มีผลต่อระบบประสาท หรือระบบหลอดเลือดของอวัยวะเพศ หรือเกิดจากความผิดปกติของอวัยวะเพศเอง ซึ่งอาจเกิดจากโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง ยาบางชนิด ภาวะฮอร์โมนเพศชายบกพร่อง และอายุที่มากขึ้น หรือหลายๆ สาเหตุร่วมกัน และปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ มากมาย
 • เหตุทางใจ เกิดจากโรค หรือภาวะทางจิตที่มีผลกระทบต่อการกระตุ้นทางเพศจากสมอง หรือประสาทสัมผัสเป็นสำคัญ มักพบในคนหนุ่ม อย่างไรก็ตามเหตุทางกายและใจมักเกิดร่วมกันได้เสมอ
 

2. ลักษณะอาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ

แบ่งออกเป็น 3 แบบ ดังนี้

 • แบบปฐมภูมิ คือการที่องคชาตไม่เคยแข็งตัวเต็มที่ หรือไม่แข็งพอที่จะทำให้ร่วมเพศ  สำเร็จเลย
 • แบบทุติยภูมิ คือการที่องคชาตเคยแข็งตัวและร่วมเพศได้มาก่อน แต่ต่อมาเกิดความผิดปกติขึ้น ทำให้ไม่สามารถแข็งตัวเหมือนเดิม
 • แบบชั่วคราว คือการที่อวัยวะเพศไม่แข็งตัวเป็นครั้งคราว ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะอยู่ในกรณีนี้ หากพบปัญหาและรีบรักษาแต่เนิ่นๆ สามารถหายเป็นปกติได้
 

ปรับไลฟ์สไตล์ ป้องกันน้องชายเสื่อม

แม้ว่าปัญหาเสื่อมสมรรถภาพทางเพศของผู้ชาย
นั้นจะป้องกันไม่ได้ แต่การใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ
จะไม่ทำให้ร่างกายเสื่อมลงอย่างรวดเร็ว

 • รักษาโรคที่มีผลต่อสุขภาพ
 • เลิกสูบบุหรี่
 • งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 • ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
 • คุมน้ำหนัก / ลดน้ำหนัก
 • นอนหลับอย่างมีคุณภาพ
 • เลือกรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ
 • จัดการกับความเครียด ความวิตกกังวล ภาวะซึมเศร้า หรือปัญหาสุขภาพจิตอื่นๆ

โปรแกรมตรวจสุขภาพเพศชาย ดูแลสุขภาพคุณผู้ชาย โดยแพทย์เฉพาะทาง พร้อมรักษาภาวะชายวัยทอง ภาวะเสื่อมสมรรถภาพทางเพศองคชาติไม่แข็งตัว หรือแข็งตัวไม่เต็มที่ สาเหตุจากปัญหาสุขภาพ ขาดการออกกำลังกาย การดื่มแอลกอฮอล์ สูบบุหรี่ ความเครียด ความวิตกกังวล มีผลทำให้เกิดการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ ได้โดยไม่รู้ตัว

ดูแลสุขภาพให้ดี จัดการกับความเครียดอย่างเหมาะสม เข้าใจถึงสาเหตุของความผิดปกติ และรับมือกับปัญหาที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงการปรับไลฟ์สไตล์จะช่วยลดปัญหาหย่อนสมรรถภาพทางเพศได้

3. การรักษาภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศด้วย Shockwave

เป็นเทคโนโลยีล่าสุดในการรักษาภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศโดยการใช้คลื่นเสียงที่มีความเข้มต่ำแบบแรงกระแทกจากภายนอก (Low-Intensity Extracorporeal Shockwave Therapy)

คลื่นกระแทกจะไปกระตุ้นบนอวัยวะเพศของผู้ป่วย ส่งผลให้มีการสร้างหลอดเลือดฝอยขึ้นใหม่ เมื่อหลอดเลือดในอวัยวะเพศมีจำนวนมากขึ้น เลือดจึงเข้าไปเลี้ยงอวัยวะเพศได้มากขึ้นด้วย

การตื่นตัวและการขยายขนาดของอวัยวะเพศจึงมีประสิทธิภาพมากขึ้น และยังพบว่ามีความปลอดภัยสูง ไม่มีผลข้างเคียงของการรักษาด้วยยา