การใช้เครื่อง Shockwave รักษา ED

ED เป็นโรคที่ผู้ชายทุกคนจะอายและไม่อยากให้ผู้อื่นล่วงรู้ ปัจจุบันนี้ด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ก้าวไกลโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศไม่ได้เป็นปัญหาอีกต่อไป เพราะมีวิธีการต่างๆมากมายที่เราสามารถใช้บรรเทาหรือรักษาได้

อ่านเพิ่มเติมเรื่อง สาเหตุของภาวะ ED และ การรักษาภาวะ ED

โดยในบทความนี้จะว่าด้วยการรักษาภาวะ ED ด้วยการใช้เครื่อง Shockwave เป็นหลัก ดังนี้

เครื่อง Shockwave คืออะไร

การรักษาด้วยคลื่นกระแทกโดยใช้เครื่องช็อคเวฟหรือ Shockwave Therapy คือการส่งผ่านคลื่นกระแทก Shockwave Flash ไปยังบริเวณที่มีอาการปวดโดยจะกระตุ้นให้ร่างกายเกิดอาการบาดเจ็บใหม่ (Re-Injuries) ในจุดที่มีปัญหา

ในอดีตเดิมนั้น การใช้เครื่อง Shockwave จะใช้กันในการรักษาการปวดเป็นหลัก หลังจากที่ร่างกายในจุดนั้นได้รับคลื่นช็อคเวฟก็จะเกิดกระบวนการซ่อมแซมสร้างเนื้อเยื่อใหม่ (Re-Healing) ซึ่งจะช่วยลดอาการอักเสบ อาการปวด รวมถึงช่วยเพิ่มการไหลเวียนเลือดในบริเวณดังกล่าวได้ จุดเด่นของการรักษาด้วย Shockwave คือให้ผลการรักษาเร็วและจำนวนครั้งในการรักษาต่อสัปดาห์น้อยกว่าวิธีกายภาพบำบัดอื่นๆ

โดยปัจจุบันมีการนำเครื่อง Shockwave มาเป็นหนึ่งในวิธีการรักษาของ ED ด้วยเช่นกัน

ทำไมเครื่อง Shockwave ถึงช่วยรักษาภาวะอวัยวะเพศไม่แข็งตัวได้

  • เครื่อง Richard Wolf PiezoWave2 สามารถสร้างคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในระบบ Smart Focus Energy นวัตกรรมใหม่นี้จะช่วยควบคุมระดับพลังงานและความเข้มของคลื่นให้ตรงลึกไปยังเนื้อเยื่อที่เป็นเป้าหมายทั้งองคชาตกระตุ้นหลอดเลือดภายในให้ขยายตัวเปลี่ยนจากสภาพมะเขือเผาให้กลับมาแข็งได้ตามใจปรารถนาอีกครั้ง
  • ในการนำ Shock wave มาใช้ในการรักษาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศก็เช่นเดียวกัน Low-Intensity Shock wave Therapy คือ เป็นการปล่อยคลื่นเสียงที่มีความเข้มต่ำ (shock wave) แบบแรงกระแทกจากภายนอก ไปยังลำของอวัยวะเพศ (Shaft) ตามจุดที่กำหนดไว้ เพื่อกระตุ้นให้บริเวณดังกล่าว สร้างเส้นเลือดขึ้นใหม่ (angiogenesis) ทำให้ระบบไหลเวียนเลือดไปยังอวัยวะเพศมากขึ้น ส่งผลให้มีการแข็งตัวที่ดีขึ้น
  • ระยะเวลาในการทำต่อครั้งประมาณ 15-20 นาที/สัปดาห์ โดยทำ 5 -10 ครั้ง หรือ สัปดาห์ละครั้ง นาน 5-10 สัปดาห์ สามารถทำให้เกิดการสร้างหลอดเลือดใหม่ (Angiogenesis) และเพิ่มการไหลเวียนของเลือดบริเวณอวัยวะเพศ ซึ่งมีผลทำให้การแข็งตัวของอวัยวะเพศดีขึ้นจากการกระตุ้นหลอดเลือดที่มีอยู่แล้ว

ขั้นตอนการทำ Shockwave

  • เริ่มจากการกระตุ้นบริเวณต่างๆของอวัยวะเพศเพื่อให้ครอบคลุมบริเวณที่เรียกว่า “corpus cavernosum” ซึ่งเป็นเนื้อเยื่อภายในอวัยวะเพศ และ กล้ามเนื้อที่เกี่ยวข้องกับการหลั่ง
  • ขั้นตอนที่ 1 ใช้เครื่อง shockwave กระตุ้นจากบริเวณโคนของอวัยวะเพศไล่มาตามลำจนถึงปลาย (ยังไม่ถึง) ทั้งสองข้าง โดยจะทำเฉพาะด้านข้างที่บริเวณ 2 และ 10 นาฬิกาเท่านั้น จะไม่ทำด้านล่างซึ่งเป็นที่อยู่ของท่อปัสสาวะ โดยจะใช้จำนวน 4,000 shot ต่อข้าง
  • ขั้นตอนที่ 2 จะใช้เครื่องกระตุ้นที่บริเวณกล้ามที่อยู่ตรงถัดจากขาหนีบลงไปที่อยู่ข้างล่างลูกอัณฑะเพื่อให้กล้ามเนื้อทำได้ดีขึ้นทั้ง 2 ข้างๆละ 4,000 shot

ต้องรับการรักษาบ่อยแค่ไหน

  • ในการรักษาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศด้วยวิธี Low-Intensity Shock wave Therapy จะใช้เวลาในการรักษา ประมาณครั้งละ 15 – 20 นาที โดยทำวันเว้น 2 วัน หรือสัปดาห์ละ 1 ครั้ง โดยอย่างน้อยจำนวน 5 – 7 ครั้ง แล้วแต่ดุลยพินิจของแพทย์
  • ในระหว่างรับการักษาไม่จำเป็นต้องวางยาสลบ หรือ ให้ยาแก้ปวดแต่อย่างใด ไม่ต้องนอนโรงพยาบาล รวมทั้งสามารถปฏิบัติกิจกรรมทางเพศได้หลังการรักษาภายในวันเดียวกันได้ โดยไม่จำเป็นต้องงดกิจกรรมแต่อย่างใด

ผลลัพธ์ของการรักษาด้วยเครื่อง Shockwave

  • คนไข้ที่ได้รับการรักษาไปแล้วให้คะแนนความพึงพอใจหลังการรักษาเพิ่มขึ้นถึง 7 points ตามหลักการของ IIEF (International Index of Erectile Function)
  • นอกจากนั้นการไหลเวียนของเลือดที่ดีขึ้นยังสามารถวัดได้จากผลการวิเคราะห์ต่างๆและคนไข้ส่วนใหญ่สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้ปกติหลังได้รับการรักษา 5 ครั้ง และผลการรักษาดังกล่าวอยู่ได้นานถึง 6 สัปดาห์ โดยอาจแตกต่างกันได้ในคนไข้แต่ละราย

การรักษาโดยใช้เครื่องมือ Shockwave เป็นวิธีที่ง่ายเนื่องจากคนไข้จะไม่เจ็บปวด ไม่รู้สึกเขินอายและเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพสูง เนื่องจากสามารถช่วยให้คนไข้มีสุขภาพร่างกายที่ดีขึ้นและได้ผลในระยะยาวและที่สำคัญที่สุดคือช่วยเพิ่มความมั่นใจและความสุขในการใช้ชีวิต

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *