ปากกาลดน้ำหนัก ปากกาการสร้างพฤติกรรมการกินที่สมดุล

นอกจากปากกาลดน้ำหนักสามารถช่วยในเรื่องการลดน้ำหนักได้แล้ว ปากกาลดน้ำหนักยังสามารถสร้าพฤติกรรมในการทานอาหาร หรือออกกำลังกายได้อีกด้วย ซึ่งสามารถช่วยได้มากับคนที่ต้องการควบคุมอาการ และทานอาหารจุ๊บจิบ เพราะภาวะน้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐาน เป็นสิ่งที่ไม่ดีต่อสุขภาพร่างกาย โดย “ปากกาลดน้ำหนัก” นั้นเป็นอุปกรณ์ หรือเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ใช้สำหรับการลดน้ำหนัก โดยปากกาลดน้ำหนักนั้นจะทำการแนะนำโดยแพทย์

หลักการทำงานของปากกาลดน้ำหนัก

Saxenda® มีลิรากลูไทด์เป็นสารออกฤทธิ์ สารนี้ มีลักษณะคล้ายกับฮอร์โมนที่มีอยู่แล้วใน
ร่างกายที่ชื่อว่า GLP-1 ซึ่งหลั่งออกมาจากลำไส้หลังจากรับประทานอาหาร โดย Saxenda® จะออกฤทธิ์ โดยการจับกับ
ตัวรับในสมองที่ทำหน้าที่ควบคุมความอยากอาหาร แล้วส่งผลทำให้ท่านรู้สึกอิ่ม และหิวน้อยลง ซึ่งอาจ
ช่วยให้รับประทานอาหารน้อยลง และลดน้ำหนักได้

ปากกาลดน้ำหนักทำเพื่ออะไร?

ยาแซคเซ็นดา ใช้สำหรับผู้ที่ลดน้ำหนัก ควบคู่ไปกับการควบคุมอาหาร และออกกำลังกายในผู้ใหญ่อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ที่มีลักษณะดังต่อไปนี้

 • ดัชนีมวลกาย (BMI) เท่ากับ 30 หรือมากกว่า (ภาวะอ้วน)
 • ดัชนีมวลกาย (BMI) เท่ากับ 27 หรือน้อยกว่า 30 (ภาวะน้ำหนักเกิน) และมีปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับน้ำหนัก เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ระดับไขมันในเลือดผิดปกติ หรือปัญหาเกี่ยวกับการหายใจระหว่างนอนที่เรียกว่า “ภาวะหยุดหายใจในขณะนอนหลับเนื่องจากการอุดกั้นทางเดินหายใจ”

วิธีใช้ปากกาลดน้ำหนักให้ได้ผลดียิ่งขึ้น

1.ใช้วิธีการติดตามการบริโภคอาหาร

บันทึก ติดตามปริมาณ และชนิดของอาหารที่บริโภคทุกวัน เพื่อช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินในทางที่ดีขึ้น

2.การกำหนดเป้าหมายการบริโภค

ลองกำหนดเป้าหมายการบริโภคอาหารเพื่อควบคุมปริมาณ และคุณภาพของอาหารที่บริโภค

3.การให้ข้อแนะนำเกี่ยวกับอาหาร

ปากกาลดน้ำหนักอาจให้ข้อมูล และข้อแนะนำเกี่ยวกับอาหารที่เหมาะสมสำหรับการลดน้ำหนักหรือรักษาน้ำหนัก

4.การตั้งเตือน

ให้การแจ้งเตือนหรือเตือนเมื่อเกิดการบริโภคอาหารที่เกินกำหนด หรือไม่เหมาะสม

5.การสร้างแผนอาหาร

ช่วยในการสร้างแผนอาหารที่เหมาะสม และสมดุล เพื่อการลดน้ำหนักหรือรักษาน้ำหนักได้ดียิ่งขึ้น

6.หาข้อมูลเกี่ยวกับโภชนาการ

ให้ข้อมูลเกี่ยวกับพลังงานและสารอาหารต่างๆ ที่อาจมีผลต่อการลดน้ำหนัก และสุขภาพโดยรวม

อะไรที่ควรรู้ก่อนใช้ Saxenda®

ข้อควรระวังในการใช้ Saxenda®

 • ตรวจให้แน่ใจว่าแพ้ลิรากลูไทด์ หรือส่วนประกอบอื่นใดๆ ที่มีอยู่ใน Saxenda® หรือไม่
 • หากคุณ หรือบุคคลในครอบครัวเคยเป็นโรคมะเร็งต่อมไทรอยด์ หรือมีโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบต่อมไร้
  ท่อที่เรียกว่ากลุ่มเนื้องอกของต่อมไร้ท่อหลายต่อมชนิดที่ 2 (Multiple Endocrine Neoplasia sysndrome type 2
  (MEN 2)) ห้ามใช้
 • ไม่แนะนำให้ใช้ยานี้ หากท่านมีปัญหาเกี่ยวกับกระเพาะอาหารหรือลำไส้อย่างรุนแรง
 • สตรีมีครรภ์ และให้นมบุตรห้ามใช้
ตัวอย่างปากกา Saxenda
ตัวอย่างปากกา Saxenda

วิธี และเวลาในการใช้ Saxenda®

ก่อนใช้ปากกาฉีดยาครั้งแรก แพทย์ของท่านหรือพยาบาลจะสาธิตวิธีการใช้ปากกาฉีดยาให้ท่านดู
ท่านสามารถฉีดยาแซคเซ็นดา เวลาใดก็ได้ของวัน โดยฉีดยาพร้อมมื้ออาหารและเครื่องดื่มหรือไม่ก็ได้
ควรฉีดยาแซคเซ็นดา ในเวลาใกล้เคียงกันของแต่ละวัน – เลือกเวลาที่สะดวกที่สุดส าหรับท่าน

 • ก่อนใช้ปากกาฉีดยาครั้งแรก แพทย์ หรือพยาบาลจะสาธิตวิธีการใช้ปากกาฉีดยาให้ดู
 • สามารถฉีดยาแซคเซ็นดา เวลาใดก็ได้ของวัน โดยฉีดยาพร้อมมื้ออาหาร และเครื่องดื่มหรือไม่ก็ได้
 • ควรฉีดยาแซคเซ็นดา ในเวลาใกล้เคียงกันของแต่ละวัน โดยเลือกเวลาที่สะดวกที่สุด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *