ค่า VO2 max คืออะไร มีดีอะไรกับร่างกาย

ค่า VO2 max เป็นการวัดระดับออกซิเจนที่ใช้ในร่างกายในขณะออกกําลังกาย เป็นค่าที่มีความสำคัญสำหรับนักกีฬา หรือผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกาย เพราะจะช่วยให้รู้ระดับความฟิตของร่างกาย ระบบการเผาผลาญอาหารของร่างกาย ระบบการหายใจได้อีกด้วย บทความนี้จะนำทุกท่านมารู้จัก ค่า VO2 max ให้มากขึ้นครับ

ค่า VO2 max คืออะไร?

VO2 max หรือ Maximum Oxygen Uptake คือ ปริมาณออกซิเจนที่สูงสุดที่ร่างกายของคนสามารถดูดซับ และใช้ได้ในช่วงเวลาหนึ่ง มักถูกนำมาใช้เป็นตัววัดความสามารถในการทำงานของระบบหายใจ การเคลื่อนไหวของร่างกายในขณะทำกิจกรรม เช่น การออกกำลังกาย โดย VO2 max จะถูกวัดเป็น มิลลิลิตรของออกซิเจนต่อนาทีต่อกิโลกรัมของน้ำหนักตัวของบุคคล (ml/min/kg)

ซึ่ง VO2 max นั้นถือเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดที่สำคัญในการประเมินความพร้อมทางร่างกายของนักกีฬา ความสามารถในการรับ และใช้ออกซิเจนที่มีผลต่อประสิทธิภาพของการออกกำลังกาย และการแข่งขัน นักกีฬาที่มี VO2 max สูงมักจะมีสมรรถภาพทางกายที่ดี และมีความสามารถในการทำงานที่สูงกว่า

จะวัดค่า VO2 max ได้อย่างไร

การวัด VO2 max มักจะทำผ่านการทดสอบการวิ่งบนลู่วิ่ง (treadmill) หรือการขี่จักรยานเอลิปติคอล (cycling ergometer) ร่วมกับการวัดการหายใจ ซึ่งการทดสอบนี้จะทำให้นักกีฬา หรือบุคคลทั่วไปทราบถึงระดับความสามารถในการทำงานของร่างกายในระดับสูงสุด การเพิ่ม VO2 max

VO2 Max ระหว่างผู้ชาย vs. ผู้หญิง

VO2 max ระหว่างผู้ชาย และผู้หญิงมักมีค่าที่แตกต่างกันตามเพศ และระดับความต้องการของร่างกายของแต่ละบุคคล แต่โดยรวมแล้ว ค่า VO2 max สำหรับผู้ชายที่มีสุขภาพดี และออกกำลังกายอยู่เสมอจะอยู่ในช่วงประมาณ 35-45 (มล./กก./นาที) ในขณะที่สำหรับผู้หญิงอาจอยู่ในช่วงประมาณ 27-31 (มล./กก./นาที) อย่างไรก็ตามค่า VO2 max ที่เหมาะสมสำหรับแต่ละบุคคลยังขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยเช่น อายุ ระดับความพร้อมทางกาย สุขภาพทั่วไป

การทราบค่า VO2 Max ดีอย่างไร

การทราบค่า VO2 Max สามารถช่วยเสริมสร้างระบบการหายใจ ระบบเลือด และระบบหัวใจอีกด้วย ซึ่งมีผลต่อสุขภาพทั่วไปและความสามารถในการทำกิจกรรมทางกายต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพขึ้นในระยะยาว

  • ความฟิตของร่างกาย 
  • ระบบเผาผลาญ 
  • ระบบการหายใจ 
  • ระบบหัวใจและหลอดเลือด 

การลดน้ําหนักด้วย VO2 max ได้หรือไม่?

การลดน้ําหนักด้วย VO2 max สามารถทำการเพิ่มขึ้นของ VO2max เนื่องจากมวลไขมันเป็นสัดส่วนผกผันกับ VO2max สัมพัทธ์ กล่าวอีกนัยหนึ่ง การวัดองค์ประกอบของร่างกาย แทนที่จะเป็นน้ําหนัก เป็นสิ่งสําคัญ เพื่อประมาณผลกระทบต่อ VO2max อย่างแม่นยํา ดังนั้น การสูญเสียไขมันอาจนําไปสู่การเพิ่มขึ้นของ VO2max ได้

ขั้นตอนการทดสอบ

การประเมิน VO2 max นิยมทดสอบด้วยการวิ่งบนลู่วิ่ง (treadmill) หรือการปั่นจักรยาน (Stationary bike cycling) ซึ่งสามารถเลือกใช้ตามความสะดวก และความเหมาะสมของผู้ทดสอบ นอกจากนี้ยังขึ้นอยู่กับรูปแบบที่ผู้ทดสอบออกกำลังกายเป็นประจำ ในการทดสอบจะต้องใส่หน้ากากเพื่อวัดก๊าซที่ผู้ทดสอบหายใจเข้า–ออก ใส่แถบคาดหน้าอกเพื่อวัดอัตราการเต้นของหัวใจ และติดขั้วไฟฟ้าเพื่อวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG 12 leads) 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *