Tag Archives: omega 6

กรดไขมันที่จำเป็น VS กรดไขมันที่ไม่จำเป็น

กรดไขมันที่จำเป็นต่อร่างกาย (Essential fatty acid เป็นกรดไขมันที่ร่างกายไม่สามารถสร้างขึ้นเองได้ ปัจจุบันมี 2 ชนิดคือ กรดแอลฟา-ลิโนเลนิก และ กรดไลโนเลอิก

ทำความรู้จัก ไขมัน (Fat) ชนิดต่างๆ

หนึ่งในสารอาหารที่ถูกคนทำให้เข้าใจผิดไปมากที่สุด นั่นคือ "ไขมัน" (Fat) คนทั่วไปมักจะมองไขมันในแง่ร้ายมากกว่าแง่ดีเสมอ ก่อนอื่นถ้าไขมันมีแต่แง่ร้ายแล้วร่างกายเราจะสร้างมันขึ้นมาทำไม