การจัดการภาวะน้ําตาลในเลือดสูง

ภาวะน้ำตาลในเลือกสูง (Hyperglycemia) สามารถเกิดขึ้นได้ในทุกๆ ไม่เพียงแต่ผู้สูงอายุเท่านั้น แต่สามารถเกิดขึ้นได้ในทุกช่วงวัย ภาวะน้ำตาลในเลือดสูงมักจะเกิดจากปัจจัยหลายประการที่รวมถึงพฤติกรรมการดำเนินชีวิต พันธุกรรม และสุขภาพทั่วไป

ภาวะน้ําตาลในเลือดสูงคืออะไร

ภาวะน้ำตาลในเลือดสูง หมายถึงสภาวะที่ระดับน้ำตาลในเลือดอยู่เหนือเกณฑ์ปกติ ซึ่งในการวัดระดับน้ำตาลในเลือดของบุคคลทั่วไป โดยจะใช้มาตรฐานที่อยู่ในช่วงระหว่าง 70-130 mg/dL (งดอาหารเป็นเวลา 8 ชั่วโมง) และระดับน้ำตาลในเลือดที่มากกว่า 180 mg/dL หลังจากทานอาหารให้คิดเป็นภาวะน้ำตาลในเลือดสูง ซึ่งภาวะการเกิดน้ำตาลในเลือดสูงนั้น อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนที่เกี่ยวข้องกับโรคเบาหวานในอวัยวะต่างๆ รวมถึงดวงตา หัวใจ ไต และเส้นประสาทขึ้นได้

ปัจจัยที่ทำให้เกิดภาวะน้ำตาลในเลือดสูง

เมื่อระดับน้ำตาลในเลือดสูงกว่าเกณฑ์ปกติ อาจเกิดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวานได้ โดยมีปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดภาวะน้ำตาลในเลือดสูงได้แก่:

 1. การดื่มเครื่องดื่มหวาน: การบริโภคเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลเพิ่มอย่างมาก เช่น น้ำอัดลม และเครื่องดื่มอื่น ๆ สามารถเพิ่มระดับน้ำตาลในเลือดได้
 2. อาหารที่รวมถึงคาร์โบไฮเดรต: การบริโภคอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตสูงโดยเฉพาะอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตแปลก ๆ อาจทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดเพิ่มขึ้น
 3. ขาดการออกกำลังกาย: การขาดการออกกำลังกาย หรือกิจกรรมทางกายอาจทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดเพิ่มขึ้น เพราะการออกกำลังกายช่วยในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด
 4. ความอ้วน: ผู้ที่มีน้ำหนักเกินหรืออ้วนมีความเสี่ยงต่อการเป็นภาวะน้ำตาลในเลือดสูงมากขึ้น
 5. ประวัติครอบครัว: การมีประวัติครอบครัวที่มีโรคเบาหวานมีความเสี่ยงในการเป็นโรคเบาหวานมากขึ้น

น้ําตาลในเลือดคืออะไร?

กลูโคส (น้ําตาล) ส่วนใหญ่มาจากคาร์โบไฮเดรตในอาหา รและเครื่องดื่ม โดยกลูโคสนั้นเป็นแหล่งพลังงานหลักของร่างกายซึ่งเลือดจะนํากลูโคสไปยังเซลล์ทั้งหมดของร่างกายเพื่อใช้เป็นพลังงาน โดยกระบวนการต่างๆ ของร่างกายตามธรรมชาติจะช่วยให้ระดับน้ําตาลในเลือดอยู่ในช่วงที่ดีต่อสุขภาพ อินซูลิน ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ตับอ่อนของคุณสร้างขึ้น มีส่วนสําคัญที่สุดในการรักษาระดับน้ําตาลในเลือด น้ําตาลในเลือดสูงมักเกิดขึ้นเนื่องจากขาดอินซูลิน หรือการดื้อต่ออินซูลิน สิ่งนี้นําไปสู่โรคเบาหวาน ผู้ที่เป็นโรคเบาหวานต้องใช้ยา

ะไรทําให้เกิดภาวะน้ําตาลในเลือดสูง?

 • กินมากเกินไป
 • กินอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตสูง
 • ขาดการออกกําลังกาย
 • เจ็บป่วย
 • ความเครียด
 • การนอนหลับไม่เพียงพอ
 • ยาบางชนิด เช่น สเตียรอยด์ หรือยารักษาภาวะซึมเศร้าบางชนิด

สัญญาณ และอาการ

 • กระหายน้ําเพิ่มขึ้น
 • ปัสสาวะบ่อย
 • การมองเห็นไม่ชัด
 • บาดแผล/แผลหายช้า
 • ความหิวโหยเพิ่มขึ้น
 • รู้สึกเหนื่อย
 • ขาดพลังงาน
 • ผิวแห้ง คัน

จะจัดการกับภาวะน้ําตาลในเลือดสูงได้อย่างไร

 1. การควบคุมอาหาร: การบริโภคอาหารที่มีความหลากหลาย และรับประทานอาหารที่มีค่าน้ำตาลต่ำ เช่น ผักผลไม้ โปรตีน และลดการบริโภคอาหารที่มีน้ำตาล และคาร์โบไฮเดรตสูง เช่น ขนมหวาน และเครื่องดื่มหวาน
 2. การออกกำลังกาย: การออกกำลังกายเป็นส่วนสำคัญในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด โดยการออกกำลังกายสม่ำเสมอช่วยเพิ่มการใช้พลังงานของร่างกาย ช่วยลดน้ำตาลในเลือด
 3. การอาหารเสริม: การบริโภคอาหารที่มีสารอาหารที่มีประโยชน์สำหรับการควบคุมน้ำตาลในเลือด เช่น ในการรับประทานไฟเบอร์ โอเมก้า-3
 4. การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม: การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ไม่ดี เช่น การเลิกสูบบุหรี่ การลดการดื่มแอลกอฮอล์ อาจช่วยลดความเสี่ยงต่อการเป็นภาวะน้ำตาลในเลือดสูง
 5. การตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอ: การตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอโดยแพทย์เป็นสิ่งสำคัญ เพื่อติดตามและควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด รวมถึงการตรวจสอบการทำงานของไต หัวใจ และระบบอื่น ๆ ที่สามารถได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำตาลในเลือดสูงได้

ตัวช่วยในการจัดการกับภาวะน้ำตาลในเลือดสูง

แนะนำ CGM ย่อมาจาก Continuous Glucose Monitoring  เป็นเครื่องตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดที่สามารถแสดงผลแบบเรียลไทม์ได้ต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง CGM เป็นเทคโนโลยีที่ใช้ในการตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดอย่างต่อเนื่อง โดยมีอุปกรณ์เซ็นเซอร์ที่ติดบนผิวหนังเพื่อวัดระดับน้ำตาลในเลือด โดยข้อมูลจะถูกส่งไปยังอุปกรณ์รับข้อมูลที่ผู้ใช้สามารถดูผ่านทางสมาร์ทโฟน หรืออุปกรณ์รับข้อมูลที่แสดงผลข้อมูลนั้น CGM เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสำหรับผู้ที่ต้องการตรวจสอบและควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะผู้ป่วยเบาหวานหรือคนที่มีความเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน นอกจากนี้ CGM ยังมีฟังก์ชันการเตือนเมื่อระดับน้ำตาลในเลือดออกนอกเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ช่วยให้ผู้ใช้สามารถปรับเปลี่ยนการรับประทานอาหาร การออกกำลังกาย และการใช้ยาให้ทันท่วงที

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *