Tag Archives: okinawa

Blue Zones สถานที่ๆคนอาศัยอยู่อายุยืนกันทุกคน

แนว Blue Zones คือแนวเขตพื้นที่ๆ ผู้คนที่อาศัยอยู่มีอายุเฉลี่ยที่มากกว่า 90 ปีขึ้นไป คนในพื้นที่มีโรคประจำตัวโรคเรื้อรังต่างๆน้อย มาทำความรู้จักกัน

โอกินาวา (Okinawa) ทำไมคนที่นี่ถึงอายุเกิน 100 ปี

อะไรคือเหตุผลที่ทำให้คนโอกินาวาจำนวนมากมีอายุเกิน 100 ปี ในแบบที่คุณภาพชีวิตยังคงดีอยู่เสมอ เหตุผลอยู่ที่อะไร มาทำความเข้าใจกัน