Tag Archives: cardio

ออกกำลังกาย โซน 2 เพื่อลดน้ำหนัก

ออกกำลังกายเท่าไรทำไม่ผอมซักที ลองออกกำลังกายโซน 2 ซึ่งเป็นการออกกำลังที่เหมาะกับผู้ที่น้ำหนักตัวสูง โอกาสบาดเจ็บน้อย และเหมาะกับการลดน้ำหนัก