Tag Archives: น้ำหนักตัว

การวิเคราะห์น้ำหนักตัวของเราอย่างถูกต้อง

น้ำหนักตัวไม่ใช่ตัวเลขธรรมดา แนะนำวิธีการดูน้ำหนักอย่างถูกต้อง เราสามารถประเมินสุขภาพของเราได้มากกว่า BMI ที่เข้าใจกัน มาทำความเข้าใจกันครับ

2 Comments