ทำไมต้องออกกำลังกาย

Why we exercise

ภาพเดียวตอบได้ทุกอย่างว่าทำไมควรต้องออกกำลังกาย

เมื่อเราตัดปัจจัยแวดล้อมทุกอย่างออกหมดแล้ว เช่น อาหารการกิน พันธุกรรม การใช้ชีวิต ฯลฯ คนที่จะมีชีวิตอยู่ได้นานกว่าใครคือคนที่มีการออกกำลังกายอย่างเป็นประจำนั่นเองครับ

Healthy Life Years คือ ช่วงชีวิตที่คุณได้ใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ มีชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในโซน Independence (ช่วยเหลือตนเองได้) อาจจะมีหรือไม่มีช่วงเวลาที่ต้องให้คนช่วยเหลือในชีวิตเลยก็ได้

แต่ถ้าคุณไม่ทำอะไรเลย คนส่วนใหญ่จะต้องมีคนช่วยเหลือเมื่อเราสู่ช่วงอายุประมาณ 70+ ปี หรืออาจจะเร็วกว่านั้นในคนที่มีปัจจัยเสี่ยง

ช่วงเวลาเป้าหมายที่ต้องเริ่มออกกำลังกายคือเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และถือว่าเร่งด่วนในคนที่อายุประมาณ 40 – 60 ปี ในกรณีที่ถ้าคุณไม่เคยออกกำลังกายอย่างเป็นประจำมาก่อน

สุดท้ายเพื่อจุดประสงค์เดียว คือ ได้มีชีวิตวัยชราแบบไม่ต้องรบกวนคนอื่นนั่นเองครับ

Ref : Survival of the fittest: VO2max, a key predictor of longevity? [Frontiers In Bioscience, Landmark, 23, 1505-1516, March 1, 2018] 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *